Rezervace jízdenek

- Po odeslání on-line dotazníku, Vám budou zaslány aktuální nabídky jízdenek na Váš email. - Pokud vyberete z jedné z variant, je nutné provézt platbu a zaslat informační dotazník o vozidle a cestujících, který Vám bude nevyplněný zaslán. -Jakmile bude platba přijata a dotazník zaslán, voucher na jízdenku Vám bude zaslán na email. Vytisknutý voucher se specifickým čárkovým kódem vymění v přístavu za jízdenku.

Ceny jízdenek a jejich druhy

- Čím dříve objednáte, tím je jízdenka zpravidla levnější.
- Cena jízdenek bude uvedena v EUR a přepočítána na Kč dle aktuálního kurzu ČNB + 3% kurzovní rezerva.
- Jízdenky typu ECONOMY se nedají měnit a při zmeškání trajektu propadají. Jízdenek je omezený počet, proto je dobré objednávat s dostatečným předstihem. Tento typ jízdného je finančně nejvýhodnější.
- U jízdenky typu FLEXI se dá změnit čas odjezdu za poplatek, ale i storno jízdenek s vrácením části peněz. Cena poplatku záleží na předstihu změny jízdenky před odjezdem - čím blíže k odjezdu změna nastane, tím jsou poplatky vyšší a naopak.
- Každá trajektová společnost má nastaveny poplatky za změny individuálně.
- Při zmeškání trajektu se náhrada nekoná u obou typů jízdenek.

Nalodění

- Všechny trajektové společnosti vyžadují pasažéry, aby byli nejméně hodinu až dvě před odjezdem připraveni v přístavu.
- V přístavu naleznete informační cedule, které Vás navedou k trajektu. Cedule jsou označeny logem trajektových společností se kterou cestujete. Ve většině přístavů je i vodorovné značení trasy k trajektu.
- Před vjezdem do trajektu budete žádání o jízdenku.
- Některé společnosti vyžadují, aby posádka, krom řidičů nastupovali pěším vstupem.
- Dbejte pokyn personálu.

Průběh plavby a vylodění

- Během plavby není možné zavítat do parkovací části z důvodu uzavření, proto doporučujeme vzít si všechny potřebné věci sebou.
- Na větších trajektech naleznete oddechové místnosti, restaurace, obchody, dětský koutek, herny ale i kino a saunu.
- Většina společností poskytuje free Wi-fi.
- Během plavby je možné využít informační centrum.
- Na některých nočních trajektech je nutné pronajmutí kajuty, především na dlouhé a noční plavby.
- Po připlutí do přístavu budete vyzvání k vrácení se do dopravního prostředku či odchodu pěším východem.
- Po výjezdu z trajektu vyhledejte nejbližší exit.